วิธีใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นและปลอกหมอนกันไรฝุ่น

วิธีใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น

ปูผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นคลุมที่นอนหรือเบาะนอนก่อนแล้วจึงปูผ้าปูที่นอนธรรมดาที่ใช้เป็นประจำทับลงไปอีกชั้นนึง

วิธีใช้ปลอกหมอนกันไรฝุ่น

คลุมปลอกหมอนกันไรฝุ่นกับตัวหมอนก่อน แล้วจึงคลุมทับด้วยปลอกหมอนธรรมดาที่ใช้เป็นประจำทับลงไปอีกชั้นตามปกติ